ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Επιτροπές

Επιτροπή Κατατακτηρίων
Σπηλιόπουλος Οδυσσέας, Αναπλ. Καθηγητής, Πρόεδρος
Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής,
Μακρής Ηλίας, Καθηγητής
Νικολαϊδης Βασίλης, Αναπλ. Καθηγητής
Γιαννόπουλος Βασίλης, Επικ. Καθηγητής
Αγοράκη Μαριαλένα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Λυγγίτσος Αλέξανδρος. Λέκτορας Εφαρμογών

 

Επιτροπή Πτυχιακών
Μακρής Ηλίας, Καθηγητής
Νικολαϊδης Βασίλης, Αναπλ. Καθηγητής
Μπαμπαλός Βασίλης, Επικ. Καθηγητής

 

Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης
Μπαμπαλός Βασίλης, Επικ. Καθηγητής, Επιστημονικός Υπεύθυνος
Γιαννόπουλος Βασίλης, Επικ. Καθηγητής
Αγοράκη Μαριαλένα, Αναπλ. Καθηγήτρια

 

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών
Γιακουμάτος Στέφανος, Καθηγητής
Γιαννόπουλος Βασίλης, Επικ. Καθηγητής
Μαυριδόγλου Γιώργος, Λέκτορας Εφαρμογών

 

Επιτροπή Erasmus & Εξωστρέφειας
Αγοράκη Μαριαλένα, Αναπλ. Καθηγήτρια
Μπαμπαλός Βασίλης, Επικ. Καθηγητής
Λυγγίτσος Αλέξανδρος. Λέκτορας Εφαρμογών

 

Επιτροπή Ερευνητικού Σχεδιασσμού
Μακρής Ηλίας, Καθηγητής
Σταυρόγιαννης Σταύρος, Καθηγητής
Νικολαϊδης Βασίλης, Αναπλ. Καθηγητής

 

Ομάδα Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜ.Ε.Α.)
Σταυρόγιαννης Σταύρος, Καθηγητής
Μακρής Ηλίας, Καθηγητής
Αγοράκη Μαριαλένα, Αναπλ. Καθηγήτρια