ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εξωστρέφεια

2o Φοιτητικό Συνέδριο

Το Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής καλεί τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του Πανεπιστημίου στο 2ο Φοιτητικό Συνέδριο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής με τίτλο «Ο ρόλος του εσωτερικού ελέγχου και η αξία της εταιρικής διακυβέρνησης, ως στοιχεία ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων», το οποίο διοργανώνει σε συνεργασία με τον Κόμβο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και με […]

Ημερίδα Σχολής Διοίκησης

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Διεύθυνση: Αντικάλαμος 24100 Καλαμάτα Δελτίο Τύπου Σύνδεση Επιχειρηματικότητας με Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: Μια πρωτοβουλία της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου Η σημασία της διασύνδεσης της Ελληνικής Επιχειρηματικότητας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναδείχθηκε στην ημερίδα της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τίτλο: «Η Ελληνική Επιχειρηματικότητα: Προοπτικές και προκλήσεις. Ο ρόλος της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» που […]