ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εργαστήριο FINDACCR

Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών

Το Εργαστήριο Χρηματοοικονομικής, Ανάλυσης Δεδομένων και Λογιστικών Μελετών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στεγάζεται στην αίθουσα 146, στον 2ο όροφο του Κτιρίου της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου στον Κόμβο Αντικαλάμου.

Οι φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών του Τμήματος καθώς και τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και οι συνεργάτες ερευνητές έχουν πρόσβαση μέσω του εργαστηρίου στην Ηλεκτρονική Βάση Δεδομένων της ICAP καθώς και σε βιβλία που καλύπτουν τα βασικά και συναφή γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος. Επίσης, μέσω του Εργαστηρίου διατίθεται πρόσβαση στην υπηρεσία InBroker®. Το InBroker® είναι υπηρεσία παρακολούθησης χρηματιστηριακής πληροφορίας και διατίθεται από τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών για να καλύψει ανάγκες χρηματιστηριακής ενημέρωσης.

ΦΕΚ ΙΔΡΥΣΗΣ
ΦΕΚ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ

Στόχος

Στόχος του Εργαστηρίου είναι η ανάπτυξη συνεργασιών και πρωτοκόλλων συνεργασίας μεταξύ του Τμήματος, φορέων του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, Κοινωνικών Εταίρων, ιδιωτικών φορέων, συνεργατικών σχηματισμών και βιομηχανικών και Τεχνολογικών Ενώσεων του εσωτερικού και εξωτερικού για ανάπτυξη Καινοτομιών καθώς και η παροχή υπηρεσιών.

Ερευνητικό Προσωπικό

Μέλη ΔΕΠ Τμήματος
Καθηγητές
Αναπλ. Καθηγητές
Επικ.Καθηγητές
Λέκτορες Εφαρμογών
Γιακουμάτος Στέφανος
Νικολαιδης Βασίλειος
Αγοράκη Μαριαλένα
Μαυριδόγλου Γεώργιος
Μακρής Ηλίας
Σπηλιόπουλος Οδυσσέας
Γιαννόπουλος Βασίλειος
Λυγγίτσος Αλέξανδρος
Σταυρόγιαννης Σταύρος
Μπαμπαλός Βασίλειος, Διευθυντής
Νικολόπουλος Σωτήριος
Εξωτερικοί Συνεργάτες
Αγγελίδης Τιμόθεος
Αναπληρωτής Καθηγητής
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Χώρος Στέγασης: ΑΙΘΟΥΣΑ 146, 2ος Όροφος, Κτ.Σχολής Διοίκησης, Αντικάλαμος, 24100, Καλαμάτα