ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου στο Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με το Ελληνικό Δίκτυο Λύσεων για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών προκειμένου να συνεργαστούν σε μια σειρά δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος όπως η διοργάνωση ειδικών επιστημονικών σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνεδρίων, εκδηλώσεων και ερευνητικών έργων.

Η υπογραφή του μνημονίου ενδυναμώνει περαιτέρω τη συνεργασία  με το Δίκτυο και ειδικά με το Ελληνικό Δίκτυο, προσφέροντας δυνατότητες ανάπτυξης δράσεων που θα συνδράμουν στην προσπάθεια οικοδόμησης μιας πιο βιώσιμης κοινωνίας, ενώ παράλληλα σηματοδοτεί την διαρκή δέσμευση του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για ενίσχυση της εξωστρέφειας και των συνεργειών.