ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δηλώσεις Μαθημάτων

Διευκρινήσεις για τις δηλώσεις μαθημάτων φοιτητών / φοιτητριών 2ου εξαμήνου

Ενημερώνουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 2ου εξαμήνου ότι μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου.

Άρα μπορούν να δηλώσουν μόνο τα παρακάτω μαθήματα :

  1. Μακροοικονομική
  2. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  3. Εμπορικό Δίκαιο
  4. Εισαγωγή στην Στατιστική
  5. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευκρινίζετε ότι και να δηλώσετε μαθήματα άλλου εξαμήνου, δεν θα μπορείτε να εξεταστείτε και να βαθμολογηθείτε σε αυτά.


Ακολουθούν σε μορφή αρχείου word οι οδηγίες για τις Δηλώσεις Μαθημάτων


Δηλώσεις μαθημάτων Πανεπιστημιακού Κύκλου Σπουδών

Δηλώσεις μαθημάτων Τεχνολογικού Κύκλου Σπουδών – Νέο Πρόγραμμα

Δηλώσεις μαθημάτων Τεχνολογικού Κύκλου Σπουδών – Παλαιό Πρόγραμμα