ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρακτική άσκηση

 

Πρακτική Άσκηση μέσω του χρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ 2014 – 2020

 

Η Πρακτική Άσκηση αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της Ανώτατης Εκπαίδευσης, καθώς αυτή αφορά στην άμεση επαφή των φοιτητών με τον εργασιακό χώρο. ΣτοΠανεπιστήμιο (πρώην ΤΕΙ) Πελοποννήσου υπάρχει η δυνατότητα πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης και μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ που χρηματοδοτεί την εκπόνηση της Πρακτικής Άσκησης μέσα από την Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο ΤΕΙ Πελοποννήσου» με κωδικό MIS 5032958.
Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης:


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Σύμφωνα με την απόφαση αριθμ. 2/26-01-2023 Θέμα 7ο της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής για τους φοιτητές που κάνουν Πρακτική Άσκηση ισχύουν τα ακόλουθα:

Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-24 για τους φοιτητές του προγράμματος Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, θα γίνονται δεκτές από 07 Αυγούστου έως και 12 Σεπτεμβρίου 2023 και δεν θα δοθεί παράταση στην περίοδο υποβολής.

 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2023-2024

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 


Έγγραφα Πρακτικής Άσκησης