ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Erasmus

Semester

Course Code

Course Title

ECTS

Lecturer

1

UAF02

Mathematics for Economics and Finance

6

G. Mavridoglou

1

UAF03

Microeconomics

6

I. Makris

2

UAF08

Introduction to Statistics

6

S. Giakoumatos

3

UAF12

Management and Cost Accounting

6

V. Giannopoulos

3

UAF13

Inferential Statistics

6

S. Giakoumatos

3

UAF15

Principles of Finance

6

V. Babalos

4

UAF20

Financial Management

6

M. Agoraki

4

UAF43

Financial Statement Analysis

6

V. Babalos

5

UAF21

Management Accounting and Decision Making

6

V. Giannopoulos

5

UAF67

European Union Economic Law

6

O. Spiliopoulos

5

UAF68

Banking

6

M. Agoraki

6

UAF25

Money and Capital Markets

6

V. Babalos

6

UAF64

Big Data and Analytics

6

S. Nikolopoulos

7

UAF32

International Financial Management

6

V. Babalos

7

UAF33

Corporate and Treasury Management

6

I. Makris

7

UAF40

Corporate Analysis and Valuation

6

S. Nikolopoulos

7

UAF66

Alternative Investments

6

M. Agoraki

7

UAF49

Actuarial Models

6

G. Mavridoglou

7

UAF53

Economic Sociology

6

A. Syrmaloglou

7

UAF23

Research Methodology

6

A. Syrmaloglou

8

UAF34

International Trade and investment Law

6

O. Spiliopoulos

Οι εισερχόμενοι φοιτητές στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής μέσω του προγράμματος Erasmus μπορούν να επιλέξουν, εκτός από τα προσφερόμενα μαθήματα του Τμήματος που αναφέρονται στην προηγούμενη λίστα, μέχρι και 2 μαθήματα από τα ακόλουθα μαθήματα του Τμήματος ΔΕΟ (Απόφαση Κοσμητείας Σχολής Διοίκησης, 20/18-07-2022) .

Course Code

Course Title

ECTS

Lecturer

03.01Κ

Databases

6

Kotsilieris

04.04Κ

 
E-Business and digital marketing

6

Kotsilieris

05.02Κ

Research Methodology

6

Mavreas

05.03Κ

Management Information Systems

6

Kotsilieris

05.08Ε

Internet Technologies

6

Christopoulou

06.07ΟΑ

Social Security

6

Mavreas

06.13Ε

Health Informatics

6

Christopoulou

07.09Ε

Social Demography

6

Mavreas

08.02ΒΑ

Design & Development methodologies of Management Information Systems

6

Kotsilieris