ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εγγραφές Πρωτοετών

Οι επιτυχόντες πρωτοεισαχθέντες φοιτητές στο Τμήμα εγγράφονται στην αρχή του ακαδημαϊκού έτους (συνήθως το 2ο δεκαήμερο Σεπτεμβρίου) μετά από σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων που αναρτάται και στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του παρόντα ιστότοπου. Οι εγγραφές θα γίνονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.minedu.gov.gr/ .

 

Οι φοιτητές/φοιτήτριες εισάγουν τον οκταψήφιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου. Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία μόνο εντός του προβλεπόμενου από το υπουργείο διαστήματος. Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες όσον αφορά τους κωδικούς πρόσβασης, ενώ μετά την είσοδο στην εφαρμογή θα υπάρχει διαθέσιμο αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους.

 

Μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα.

Για τα δικαιολογητικά τα οποία στη συνέχεια υποχρεούται ο/η πρωτοετής φοιτητής/τήτρια να προσκομίσει ο/η ίδιος/α ή να αποστείλει ταχυδρομικά, στη Γραμματεία του Τμήματός, καθώς και για τις ανάλογες ημερομηνίες κατάθεσής τους, θα ακολουθήσει νεότερη ανακοίνωση στις ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ του παρόντα ιστότοπου.

Συνεπώς είναι απαραίτητο οι πρωτοετείς φοιτητές να παρακολουθούν  τακτικά την ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας αλλά και του τμήματος για τις περαιτέρω διαδικασίες.