ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συμβουλευτική Επιτροπή

Ρόλος Συμβουλευτικής Επιτροπής

Η Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελούμενη από υψηλού κύρους προσωπικότητες ως έργο έχει να παρέχει προς το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής συμβουλές σχετικά με την ανάγκη αναμόρφωσης-επικαιροποίησης του Προγράμματος Σπουδών ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής εναρμόνισή του με τις νέες ανάγκες και εξελίξεις στο πεδίο της επιστήμης και της επιχειρηματικότητας.

 

Σύνθεση Συμβουλευτικής Επιτροπής (Απόφαση Συνέλευσης με αριθ.  1/12-01-2022)
Μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι οι (με αλφαβητική σειρά):

 

  1. Αγγελόπουλος Αλέξανδρος, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar Resorts.
  2. Αλιβιζάτος Αλέξανδρος, Γενικός Διευθυντής της Redex Α.Ε., εταιρείας του Ομίλου Κοπελούζου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων (Hellenic Facility Management Association – HFMA).
  3. Καστρίτης Γεώργιος Επικεφαλής Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια Α.Ε.
  4. Κοντοστέργιος Στέφανος, Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΕΜΕΣ Α.Ε.
  5. Κρητικός Παναγιώτης, Πρόεδρος 11ο Π.Τ. Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
  6. Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος, CEO Coffee Island.
  7. Σωτηρόπουλος Ζώης, PwC | Partner, Outsourcing Leader.