ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εμβόλιμες δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές

Γνωστοποιείται στους φοιτητές του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ότι οι εμβόλιμες δηλώσεις μαθημάτων Χειμερινού εξαμήνου για τους επί πτυχίω φοιτητές(από το 9ο εξάμηνο και πάνω) έχουν ενεργοποιηθεί στο σύστημα της ηλεκτρονικής Γραμματείας και θα διαρκέσουν από 20-1-2021 έως 28-1-2021.

Τα μαθήματα που μπορούν να δηλωθούν είναι αυτά του Εαρινού Εξαμήνου και μπορούν να αντληθούν πληροφορίες από το αναρτημένο Πρόγραμμα Εξεταστικής στην ιστοσελίδα του τμήματος.
Όσον αφορά τις προϋποθέσεις δήλωσης μαθήματος εκτός του ότι ο φοιτητής πρέπει να βρίσκεται άνω του 9ου εξαμήνου θα πρέπει να το έχει δηλώσει έστω μια φορά στο παρελθόν.

 Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στην δήλωση μαθημάτων αφού για να εξεταστούν σε αυτά οι φοιτητές θα πρέπει να τα έχουν καταχωρήσει στις δηλώσεις τους. Συνιστάται λοιπόν στους φοιτητές να ελέγχουν την ορθότητά της δήλωσής τους μετά την υποβολή της ώστε να προβαίνουν στις διορθώσεις έγκαιρα. Σημειώνεται ότι κατά την επαναληπτική εξεταστική του Σεπτεμβρίου επαναλαμβάνονται τα μαθήματα στα οποία ο φοιτητής δεν προσήλθε ή δεν πέτυχε στις εξετάσεις του ακ. ετ. έτους που διανύθηκε και μόνο