ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Εξέταση με εργασία σε μαθήματα επιλογής

Τα μαθήματα επιλογής (1) “Οικονομική κοινωνιολογία” και (2) “Ιστορία της οικονομικής σκέψης” εξετάζονται με εργασία.

Οδηγίες (και θέματα) έχουν αναρτηθεί στην eclass των μαθημάτων στα Έγγραφα.