ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΤΩΝ ΗΠΑ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στο πλαίσιο του “International Academic Partnership Program/IAPP-Greece”, μιας πρωτοβουλίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την προώθηση και περαιτέρω ανάπτυξη των ακαδημαϊκών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και των ΗΠΑ, πραγματοποιήθηκε