ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (149 - 2ος όροφος - παλαιό κτήριο)

(να έχει προηγηθεί επικοινωνία μέσω email)

Συρμαλόγλου Αδαμάντιος

Ε.ΔΙ.Π.

ΣΠΟΥΔΕΣ

Κοινωνιολογίας, Πολιτικής Επιστήμης, Οικονομικής Κοινωνιολογίας

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Τραπεζική και χρηματοπιστωτικό σύστημα,
  • Μεθοδολογία έρευνας,
  • Διδακτική των οικονομικών,
  • Ιστορία της οικονομικής σκέψης,
  • Οικονομική κοινωνιολογία, Διεθνείς οικονομικές και νομισματικές σχέσεις,
  • Οικονομική και χρηματοοικονομικό περιβάλλον,
  • Σεμινάριο μεθοδολογίας έρευνας

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Οικονομική Πολιτική, Κοινωνιολογία των Δημοσίων Οικονομικών, Οικονομική Ιστορία

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ερευνητής στο Κέντρο Πολιτισμού, Έρευνας και Τεκμηρίωσης της Τράπεζας της Ελλάδος (2011-2013)

Ερευνητής στο Ίδρυμα Σάκη Καράγιωργα (2001-2002)

ΜΟΝΟΓΡΑΦΙΕΣ

1843: Η πρώτη πτώχευση του νεοελληνικού κράτους, Εκδόσεις “Η Καθημερινή”, 2019.

Ανδρέας Μιχαλακόπουλος. Αγροτικό ζήτημα και μεταρρύθμιση (1917), Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων, 2013.

Φορολογία ή Χρεοκοπία. Η φορολογική πολιτική στη Βουλή των Ελλήνων, 1862-1910, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, 2007.

ΑΡΘΡΑ

“Δημοσιονομική Κοινωνιολογία και Ιστορία: Μια αμφίδρομη σχέση”, στο: Π. Κιμουρτζής και Ά. Μανδυαλαρά (επιμ.), Η Ιστορία, Μια καλή τέχνη: Κείμενα αφιερωμένα στον Γ. Β. Δερτιλή, Εκδόσεις Ασίνη (υπό έκδοση).

“Two Sticks and One Carrot: Public Debt and the International Financial Commission in Greece, 1854-1859”, Œconomia, 9.4 (2019), pp. 797-829 (with Christina Laskaridis).

“Ο Παναγιώτης Χαλικιόπουλος και η ελληνική γεωργία”, στο: Αναπτυξιακά Μοντέλα στην Ελλάδα. Παρελθόν, παρόν και μέλλον, Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις, 2016, σσ.29-52.

“Parliamentary Economists and Social Reform: The case of the ‘Japanese’ in the Hellenic Parliament (1906-1908)”, The History of Economic Thought, 56.2 (2015), pp. 47-66.

“Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και ελληνική οικονομία στον 20ό αιώνα”, στο: Κ. Μπουραζέλης και Κ. Μεϊδάνη (επιμ.), Αποταμίευση και Διαχείριση Χρήματος στην Ελληνική Ιστορία, Εκδόσεις Λιβάνη, 2011, σσ.649-680.

“Ελευθερία του Εμπορίου”, στο: Λ. Δρούλια και Γ. Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974, ΙΝΕ / ΕΙΕ, 2008, σσ.104-105.

“Επιθεώρησις Κοινωνικής και Δημοσίας Οικονομικής”, στο: Λ. Δρούλια και Γ. Κουτσοπανάγου (επιμ.), Εγκυκλοπαίδεια του Ελληνικού Τύπου, 1784-1974, ΙΝΕ / ΕΙΕ, 2008, σσ.212-213.

“Economists in Greek Parliament, 1862-1910: An introduction to the men and their views on fiscal and monetary policy”, in M. Augello and M. Guidi (eds), Economists in Parliament in the Liberal Age (1848-1920), Ashgate, 2005, pp. 229-258 (with Michalis Psalidopoulos).

Βιογραφικό - CV