ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
spiliopoulos

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Γ1.08)

Σπηλιόπουλος Οδυσσέας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο Νομικής
Μεταπτυχιακό στο Διεθνές Οικονομικό Δίκαιο
Διδακτορικό στο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στο Δίκαιο των Συναλλαγών
Εμπορικό Δίκαιο
Οικονομικό Δίκαιο της ΕΕ
Δίκαιο Διεθνούς Εμπορίου και Επενδύσεων

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Δίκαιο των Εμπορικών Συναλλαγών με έμφαση στην Οικονομική Ολοκλήρωση της ΕΕ και το Διεθνές Εμπόριο

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Σπηλιόπουλος Οδ., «Η Συμμετοχή του Ιδιωτικού Επιχειρηματικού Τομέα στην πολιτική εμπορικής άμυνας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας σύμφωνα με το Διεθνές και το Κοινοτικό Δίκαιο». Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών (ΔΕΕ) Τεύχος 6/2002.

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ

Σπηλιόπουλος Οδ., Το Πλαίσιο Άσκησης της εξωτερικής Εμπορικής Πολιτικής της ΕΚ υπό το φως της κοινοτικής νομολογίας, Ελληνική Επιθεώρηση Ευρωπαϊκού Δικαίου, ΕΕΕυρΔ, 1:2003 και 2:2003.
Spiliopoulos Od., (2014). The EU-Ukraine Association Agreement as a Framework of Integration between the Two Parties. Procedia Economics and Finance, 9, 256-263.

Σπηλιόπουλος Οδ., Οι αρμοδιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα των διεθνών επενδύσεων. Η πορεία προς την άσκηση ενωσιακής πολιτικής για τις διεθνείς επενδύσεις, συμβολή στον Τιμητικό Τόμο προς τιμή του Κανελλόπουλου Π., εκδ. Σάκκουλας, 2015, σ. 807-841.

Σπηλιόπουλος Οδ., (2018), Η φύση των αρμοδιοτήτων της ΕΕ για τη σύναψη διεθνών σφαιρικών οικονομικών συμφωνιών υπό το φως της Γνωμοδότησης 2/15 του ΔΕΕ σχετικά με τη συμφωνία Ελευθέρων Συναλλαγών με τη Σιγκαπούρη, ΕΕΕυρΔ, 1/2018, 1-22.

Σπηλιόπουλος Οδ., Οικονομικό Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Το νομικό πλαίσιο της οικονομικής ολοκλήρωσης, εκδόσεις Σάκκουλα, 2020.

Βιογραφικό - CV