ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
prof3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ: Γ.1.03

Νικολόπουλος Διον. Σωτήριος

Επίκουρος Καθηγητής

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο: Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Τμήμα Διοίκηση Επιχειρήσεων, 1988
Μεταπτυχιακό: Accountancy, University of Dundee, Dept. of Accountancy, Scotland, 1990
Μεταπτυχιακό: Computer Science, University of Dundee, Dept. of Mathematics & Computer Science, Scotland, 1993
Διδακτορικό: Πληροφορική, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Πληροφορικής, 2010

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μοντέλα και Ανάλυση Δεδομένων στα Χρηματοοικονομικά
  • Αποτίμηση και Ανάλυση Εταιρειών

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μηχανική μάθηση (machine learning) σε εφαρμογές Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Ανάλυση κειμένου (text analysis) σε εφαρμογές Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής
Χρηματοοικονομικές προβλέψεις (financial forecasting)
Υπολογιστική Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων

Βιογραφικό - CV