ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
prof3

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Α3 - 1ος όροφος - παλαιό κτήριο)

Νικολαΐδης Βασίλειος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ​

ΣΠΟΥΔΕΣ

Bachelor of Science στην Επιστήμη Υπολογιστών, Western New England College, ΗΠΑ.

Master of Science στην Επιστήμη Υπολογιστών, Johns Hopkins University, ΗΠΑ.

Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Πατρών, με αντικείμενο την Αναγνώριση Προτύπων και τις εφαρμογές της.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εφαρμογές στην Πληροφορική

Εφαρμογές σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

Στοιχεία Επιχειρησιακών Λύσεων και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοικησης

Βάσεις Δεδομένων

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πληροφορική με έμφαση στη Διαχείριση Δεδομένων.

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Μέθοδοι, Εργαλεία, Λογισμικό και Εφαρμογές της Ανάλυσης Δεδομένων, Αναγνώρισης Προτύπων, Μηχανικής Μάθησης, Επιστήμης Δεδομένων (αναλυτική λίστα δημοσιεύσεων υπάρχει στο Βιογραφικό Σημείωμα).

Βιογραφικό - CV