ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
mavridoglou

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (155, Να έχει προηγηθει email)

Μαυριδόγλου Γεώργιος

ΛΕΚΤΟΡΑΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Ο Δρ. Γ. Μαυριδόγλου είναι Πτυχιούχος Μαθηματικών από το Πανεπιστήμιο Πατρών, έχει λάβει Μεταπτυχιακό δίπλωμα στον Εφοδιασμό και Διακίνηση Προϊόντων από το Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας του Πανεπιστήμιο Πειραιά , και Διδακτορικό Τίτλο από το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Μαθηματικά των Οικονομικών και Χρηματοοικονομικών
  • Αναλογιστικά Μοντέλα
  • Διαχείριση Κινδύνου
  • Διαχείριση χρήματος και κεφαλαίου.

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Ποσοτικές Μέθοδοι και Στατιστική, με έμφαση στις ασφαλίσεις υγείας 

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  • Αναλογιστικά υποδείγματα ασφάλισης υγείας
  • Χρηματοδότηση Κοινωνικής Ασφάλισης υγείας,
  • Στατιστικές μέθοδοι σε δεσομένα υγείας,
  • Μέθοδοι αξιολόγησης συστημάτων υγείας,
  • Clustering τεχνικές σε δεδομένα υγείας.

Βιογραφικό - CV