ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
makris

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Α5, 1ος Όροφος - παλαιό κτήριο)

Μακρής Ηλίας

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Διδακτορικό Διοίκηση Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Μικροοικονομική, Μακροοικονομική, Διαχείριση Εταιρικού Θησαυροφυλακίου, Εταιρικός Χρηματοοικονομικός Σχεδιασμός

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Χρηματοοικονομική Ανάλυση

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Apostolopoulos, N.; Liargovas, P.; Stavroyiannis, S.; Makris, I.; Apostolopoulos, S.; Petropoulos, D.; Anastasopoulou, E. (2020), “Sustaining Rural Areas, Rural Tourism Enterprises and EU Development Policies: A Multi-Layer Conceptualisation of the Obstacles in Greece”. Sustainability Vol. 2020, No. 12, 7687

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ

Makris I.Α, Stavroyiannis S. and Charalabakis P., (2020), “Analyzing Factors that Affect Profitability and Growth in French Publicly Listed Firms”, Int. Journal of Economics and Business Research, (in press).

Makris I.A. and Stavroyiannis S., (2019), “Short and long-run linear and nonlinear causality between FDI and GDP for the US”, Int. Journal of Economics and Business Research, vol.18, No.4, pp.466-479

Makris I.A. and Nikolaidis V., (2015), “Discussing the consistency of the Euro area: ten years after, is there a real integration?, Global Business and Economic Review, Special Issue on: “Empirical Finance, Economic Policy and Business Performance”, Vol.17 No.3, pp.280-297

Makris I.A., (2014), ‘‘Associating Firm Characteristics with Dynamic Exporting Activity’’, International Journal of Business Environment, Vol.6, No.4, pp.411-425.

Makris I.A., Nikolaidis V., and Stavroyiannis S., (2013), “Identifying stocks characteristics before market crashes: The case of the athens stock exchange”, Global Business and Economics Review, special issue on: “Economic Performance and New Quantitative Tools”, Vol.. 15, Νο.1, pp.76-87.

Makris, I.A., Nikolaidis, V. and Stavroyiannis, S. (2012) ‘Identifying factors affecting firm performance: the role of exporting activity on Greek industry’, Int. J. Business and Globalisation, Vol. 9, No. 1, pp.59-69, DOI: 10.1504/12.47522

Stavroyiannis S.,, Makris I.A., Nikolaidis V., and Zarangas L (2012), ‘‘Econometric modeling and Value-at-Risk using the Pearson type-IV distribution”, International Review of Financial Analysis, Vol. 22, pp. 10-17

S. Stavroyiannis, I. Makris, and V. Nikolaidis, (2010), “Non-extensive properties, multifractality, and inefficiency degree of the Athens Stock Exchange General Index”, International Review of Financial Analysis, vol.19(1), pp.19-24. doi: 10.1016/j.irfa.2009.11.005

Makris, I.A., (2008), ‘The factors affecting firms’ growth: investment in tangible versus intangible assets in the Greek pharmaceutical industry’, Int. J. Behavioural and Healthcare Research, Vol. 1, No. 1, pp.91–104, Inderscience.

Βιογραφικό - CV