ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
giannopoulos

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (γραφείο 147 - 2ος όροφος - παλαιό κτήριο)

Γιαννόπουλος Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα,
  • Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση,
  • Διοικητική Λογιστική – Λήψη Αποφάσεων και Ελέγχου,
  • Φορολογική Λογιστική Ι,
  • Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής,
  • Μηχανογραφημένη Λογιστική

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λογιστική

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ

Giannopoulos V., Aggelopoulos E., Georgopoulos A. (2022), “Borrower characteristics and loan performance: Evidence from micro and small Greek firms”, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol.13(1), pp 1-31

Giannopoulos V., Aggelopoulos E. (2019), “Predicting Small Business Loan delinquencies during recession using primary accounting data. The case of Greece”, Intelligent Systems in Accounting Finance and Management, Vol.26, pp 71-82

Giannopoulos V. (2019), “The evolution of non-performing credit limits during crisis period, using unique accounting data”, Journal of Accounting and Marketing, Vol.8, No.1, pp 1-6

Giannopoulos V. (2018), “What causes non-performing loans? The case of Greece using primary accounting data”, Open Journal of Accounting, Vol.7, No.4, pp 191-206

Giannopoulos V. (2018), “The effectiveness of artificial credit scoring models in predicting NPLs using micro accounting data”, Journal of Accounting and Marketing, Vol.7, No.4, pp.1-5

Aggelopoulos E., Giannopoulos V. and Mpourou E. (2016), “Credit Provision Strategy during Financial Crisis Using Bank Accounting Data”, Accounting and Finance Research, Vol.5, No.4, pp 137-146.

Βιογραφικό - CV