ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
giannopoulos

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

Γιαννόπουλος Βασίλειος

Επίκουρος Καθηγητής

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στις Νέες Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων (MBA)

Διδακτορικό Δίπλωμα (Ph.D.) Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση,
Διοικητική Λογιστική – Λήψη Αποφάσεων και Ελέγχου,
Φορολογική Λογιστική Ι

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λογιστική

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική, Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοίκηση

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ

Giannopoulos V., Aggelopoulos E., Georgopoulos A. (2022), “Borrower characteristics and loan performance: Evidence from micro and small Greek firms”, International Journal of Banking, Accounting and Finance, Vol.13(1), pp 1-31

Giannopoulos V., Aggelopoulos E. (2019), “Predicting Small Business Loan delinquencies during recession using primary accounting data. The case of Greece”, Intelligent Systems in Accounting Finance and Management, Vol.26, pp 71-82

Giannopoulos V. (2019), “The evolution of non-performing credit limits during crisis period, using unique accounting data”, Journal of Accounting and Marketing, Vol.8, No.1, pp 1-6

Giannopoulos V. (2018), “What causes non-performing loans? The case of Greece using primary accounting data”, Open Journal of Accounting, Vol.7, No.4, pp 191-206

Giannopoulos V. (2018), “The effectiveness of artificial credit scoring models in predicting NPLs using micro accounting data”, Journal of Accounting and Marketing, Vol.7, No.4, pp.1-5

Aggelopoulos E., Giannopoulos V. and Mpourou E. (2016), “Credit Provision Strategy during Financial Crisis Using Bank Accounting Data”, Accounting and Finance Research, Vol.5, No.4, pp 137-146.

Βιογραφικό - CV