ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
giakoumatos

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (Γ1.01 - 1ος όροφος νέο κτήριο )

Γιακουμάτος Στέφανος

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο, Μάστερ και Διδακτορικό από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εισαγωγή στη Στατιστική, Επαγωγική Στατιστική, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Παραγώγων και Αντιστάθμιση

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Στατιστική και Ποσοτικές Μέθοδοι

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

MCMC, Bayesian Analysis, Κοινωνική Στατιστική, Προβλέψεις, Μοντέλα

(Δείτε αναλυτικά στο Βιογραφικό)

Βιογραφικό - CV