ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (γραφείο 148 - 2ος όροφος - παλαιό κτήριο)

Δημητρόπουλος Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής

ΣΠΟΥΔΕΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λογιστική

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ

Βιογραφικό - CV

Ελληνικά | English