ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (γραφείο 147 - 2ος όροφος - παλαιό κτήριο)

Δημητρόπουλος Παναγιώτης

Επίκουρος Καθηγητής

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδακτορικό Δίπλωμα στα Οικονομικά, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με θέμα διδακτορικής διατριβής: «Η χρησιμότητα των χρηματοοικονομικών πληροφοριών και η επίδρασή τους στις τιμές των μετοχών: Μια εμπειρική έρευνα στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών»

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομική (M.A. in Banking & Finance), Bangor University, Wales, UK.

 

Πτυχίο Οικονομικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

1.Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση

2.Διοικητική Λογιστική – Λήψη αποφάσεων και ελέγχου

3.Λογιστική Βιωσιμότητας και Αειφόρου Επίδοσης Επιχειρήσεων

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Λογιστική

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Χρηματοοικονομική λογιστική, Διοικητική λογιστική, εταρική υπευθυνότητα-βιωσιμότητα και επιπτώσεις σε θέματα λογιστικής, εταιρική διακυβέρνηση και λογιστικές προεκτάσεις.

 

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ

Dimitropoulos, P., Koronios, K. and Sakka, G. (2023), “International business sustainability and global value chains: Synthesis, framework and research agenda”, Journal of International Management, 101054, https://doi.org/10.1016/j.intman.2023.101054.

Dimitropoulos, P. and Scafarto, V.  (2021), “The impact of UEFA financial fair play on player expenditures, sporting success and financial performance: evidence from the Italian top league”, European                   Sport Management Quarterly, Vol. 21, No. 1, pp. 20-38.

Dimitropoulos P. (2020), “R&D investments and profitability during the crisis: evidence from Greece, R&D Management, Vol. 50, No. 5, pp.587-598. doi.org/10.1111/radm.12424.

Manganaris, P., Beccalli, E. and Dimitropoulos, P. (2017), “Bank transparency and the crisis”, The British Accounting Review, Vol. 49, No. 2, pp. 121-137.

Abdelsalam, O., Dimitropoulos, P., Elnahass, M. and Leventis, S. (2016), “Earnings management behaviors under different monitoring mechanisms: The case of Islamic and conventional banks”, Journal of Economic Behavior and Organization, Vol. 132, pp. 155-173.

Dimitropoulos, P.E., Leventis, S. and Dedoulis, M. (2016), “Managing the European football industry: UEFA’s regulatory intervention and the impact on accounting quality”, European Sport Management Quarterly, Vol. 16, No. 4, pp. 459-486.

Leventis, S., Dimitropoulos, P. and Owusu-Ansah, S. (2013), “Corporate governance and accounting conservatism: Evidence from the banking industry”, Corporate Governance: An International Review, Vol. 21, No. 3, pp. 264-286.

Leventis, S., Dimitropoulos, P. and Anandarajan, A. (2011), “Loan loss provisions, earnings management and capital management under IFRS: The case of EU commercial banks”, Journal of Financial Services Research, Vol. 40, No. 1-2, pp. 103-122.

 

Dimitropoulos, P. (2011), “Corporate governance and earnings management in the European football industry”, European Sport Management Quarterly, Vol. 11, No. 5, pp. 495-523.

Βιογραφικό - CV

Ελληνικά | English