ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
mpaketea

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (143)

Μπακετέα Σταυρούλα

Ε.ΔΙ.Π.

ΣΠΟΥΔΕΣ

MSc Εκπαιδευση Ενηλίκων στην Πληροφορική
Τεχν. Μηχ/γος Μηχ/κος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Εφαρμογές στην Πληροφορική (ΑΠ) Εφαρμογές σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΠ) Στοιχεία Επιχειρησιακών Λύσεων και ΠΣΔ (ΑΠ)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πληροφορική 

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιογραφικό - CV