ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
mpaketea

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (143 - 2ος όροφος - παλαιό κτήριο)

Μπακετέα Σταυρούλα

Ε.ΔΙ.Π.

ΣΠΟΥΔΕΣ

MSc Εκπαιδευση Ενηλίκων στην Πληροφορική
Τεχν. Μηχ/γος Μηχ/κος

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Εφαρμογές στην Πληροφορική (ΑΠ)
  • Εφαρμογές σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΑΠ)
  • Στοιχεία Επιχειρησιακών Λύσεων και ΠΣΔ (ΑΠ)

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Πληροφορική 

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Βιογραφικό - CV