ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (148 - 2ος όροφος - παλαιό κτήριο)

Μπαμπαλός Βασίλειος

αναπληρωτησ Καθηγητής

ΣΠΟΥΔΕΣ

Πτυχίο (B.Sc.) Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Μεταπτυχιακό, (M.Sc.) Χρηματοοικονομική και Τραπεζική
Διοικητική, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Διδακτορικό (PhD) στην Χρηματοοικονομική Επιστήμη,
Πανεπιστήμιο Πειραιώς

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Αρχές Χρηματοοικονομικής, Ανάλυση Χρηματοοικονομικών
Καταστάσεων, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου, Διεθνής
Χρηματοοικονομική

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση, Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου,
Χρηματοπιστωτικά Προϊόντα, Μελέτη Συμπεριφοράς Ιδιωτών και
Θεσμικών Επενδυτών, Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ

Kyriakou, M., Kiohos, A., Koulakiotis, Α., Babalos, V. 2023. Fractional Integration and Volatility Transmission between Real estate and Stock markets: Novel evidence from a FIGARCH- BEKK approach, Journal of Real Estate Finance and Economics 66,4,pp. 939-962.

Makris, I., Babalos, V., Dimitrakopoulos, P, 2022. A study of the energy efficiency formula for the development of economic progress policies in Greece. Energy Sources, Part B: Economics, Planning and Policy,17,1,2007178.

Angelidis, T., Babalos, V., Fessas, M. 2021. The economic gain of being small in the mutual fund industry: U.S. and international evidence. International Review of Financial Analysis, 77, 101852.

Gkillas, K., Vortelinos, D., Babalos, V. Wohar, M. 2021. Day-of-theweek
effect and spread determinants: Some international
evidence from equity markets. International Review of
Economics and Finance 71, 268-288.

Babalos, V., Caporale, G.M., Spagnolo, N., 2020. Equity Fund
Flows and Stock Market Returns in the US before and after the
Global Financial Crisis: A VAR-GARCH-in-mean Analysis.
Forthcoming in Empirical Economics.

Babalos, V., Stavroyiannis, S., 2020. Pension funds and stock
market development in OECD countries: Novel evidence from a
panel VAR. Finance Research Letters,34, May 2020, 101247.

Kyriakou, M.I., Babalos, V., Kiohos, A., Koulakiotis, A., 2020.
Feedback trading strategies and long-term volatility. Quarterly
Review of Economics and Finance, 76, pp. 181-189.

Stavroyiannis, S., Babalos, V., 2019. Herding behavior in
cryptocurrencies revisited: Novel evidence from a TVP model.
Journal of Behavioral and Experimental Finance 22, pp. 57-63

Stavroyiannis, S., Babalos, V, 2017. Faith-based Investments and
the Global Financial Crisis: Empirical evidence from static and
dynamic models, Journal of Behavioral Finance,18:4,478-489.

Koulakiotis, A., Babalos, V., Papasyriopoulos N., 2016. Financial
crisis, liquidity and dynamic linkages between large and small
stocks: Evidence from the Athens Stock Exchange, Journal of
International Financial Markets, Institutions & Money, 40,
46-62.

Babalos, V., Mamatzakis, E., Matousek, R. 2015. The performance
of US Equity Funds, Journal of Banking & Finance, 52, pp. 217–
229.

Koulakiotis, A., Babalos, V., Papasyriopoulos N., 2015. Liquidity
matters after all: Asymmetric news and stock market volatility
before and after the global financial crisis, Economics Letters,
127, pp. 58-60.

Βιογραφικό - CV