ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
agoraki

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (136 - 2ος όροφος - παλαιό κτήριο)

Αγοράκη Μαρία Ελένη

αναπληρωτρια ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

ΣΠΟΥΔΕΣ

Διδάκτωρ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών/MSc in Accounting and Finance, Manchester Business School,UK/Πτυχίο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

  • Χρηματοοικονομική Διοίκηση,
  • Τραπεζική Διοικητική,
  • Εναλλακτικές Επενδύσεις,
  • Διοίκηση Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

ΓΝΩΣΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Χρηματοοικονομική-Τραπεζική

ΕΡΕΥΝΑ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

Geopolitical risks, uncertainty, and stock market performance, (μετά των Γ. Κουρέτα και Ν. Λαοπόδη). Economic and Political Studies, Special Issue on Politics and Finance, 2020, Guest Editor Iftekhar Hasan (έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση).

ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ

The determinants of performance in the European banking sector: Core versus periphery (μετά των Γ. Κουρέτα και Α. Τσάμη). International Journal of Finance and Economics, 2020, 25.

Editorial of the special issue on Advances in Banking and Finance (μετά των Γ. Κουρέτα και D.K. Nguyen). Economic Modelling, 2020, 91, 694-695.

Democracy, financial regulation and bank competition in emerging banking systems, (μετά των Γ. Κουρέτα και Χ. Τριαντόπουλου). Economic Modelling, 2020, 84, σελ. 190-202.

Risk disclosure in listed Greek companies: The effects of the financial crisis, (μετά των Φ. Γονιδάκη, Α. Κουτούπη και Α. Τσάμη), Accounting Research Journal, 2020 (έχει γίνει δεκτό για δημοσίευση).

Capital markets integration and cointegration: Testing for the correct specification of the stock market indices, (μετά των Δ. Α. Γεωργούτσου και Γ. Κουρέτα). Journal of Risk and Financial Management, 2019, 12, 186.

The determinants of net interest margin during transition (μετά του Γ. Κουρέτα). Review of Quantitative Finance and Accounting, 2019, 53, σελ. 1005-1029, https://doi.org/10.1007/s11156-018-0773-y.

Bank profitability and regulation in emerging European markets (μετά του Α. Τσάμη). Multinational Finance Journal, 2017, 21, σελ. 177-210.

The Euro-Adoption Effect and the Bank, Market, and Growth Nexus: New Evidence from EU Panels (μετά των Α. Γεωργαντόπουλου και Α. Τσάμη). The Journal of Economic Asymmetries, 2015, 12, σελ. 41-51.

The impact of the combined code in Greece soft law: evidence from “comply or explain” disclosures (μετά των Μ. Νερατζίδη, Ι. Φίλου και Α. Τσάμη). International Journal of Law and Management, 2015, 57, σελ. 445-460.

Corporate Governance indicators and risk-taking (μετά του Α. Αποστόλου). Corporate Ownership and Control, 2011, 8, σελ. 5-24.

The impact of credit ratings in emerging stock markets (μετά της Β. Οικονομάκη Μαλινδρέτου). The Journal of Financial Decision Making, 2011, 7, σελ. 89-106.

Regulations, competition and bank risk-taking in transition countries (μετά των Μ. Ντελή και Φ. Πασιούρα). Journal of Financial Stability, 2011, 7, σελ. 38-48.

The effect of board size and composition on bank efficiency (μετά των Μ. Ντελή και Π. Σταϊκούρα). International Journal of Banking, Accounting and Finance, 2010, 2, σελ. 357-386.

The effect of board size and composition on European bank performance (μετά των Π. Σταϊκούρα και Χ. Σταϊκούρα). European Journal of Law and Economics, 2007, 23, σελ. 1-27.

Βιογραφικό - CV