ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πιστοποίηση ICAEW

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, έλαβε πιστοποίηση από το Institute of Chartered Accountants of England and Wales – ICAEW. Η διεθνής αυτή αναγνώριση θα έχει ιδιαίτερα επωφελείς επιπτώσεις στην αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων και την διεύρυνση των επαγγελματικών προοπτικών των αποφοίτων του Τμήματος, τόσο στην Ελλάδα όσο και διεθνώς.

Ειδικότερα το προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μετά από αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τον οργανισμό ICAEW, χαρακτηρίστηκε ως διαπιστευμένο πρόγραμμα για τo 2024 παρέχοντας 5 απαλλαγές σε θεματικές ενότητες οι οποίες είναι απαραίτητες για την κατάκτηση του αρχικού σταδίου λήψης του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου ACA. Οι ενότητες αυτές είναι οι παρακάτω:

Ενότητα ICAEW Μαθήματα εγγεκριμένου ΠΠΣ Ελάχιστος βαθμός
Assurance UAF31 Ελεγκτική και Εσωτερικός Έλεγχος Τελικός βαθμός 6.0 ή περισσότερο στα μαθήματα που αναφέρονται
Business, Technology & Finance Συνολικός βαθμός πτυχίου 6.0 ή περισσότερο
Financial Management UAF15 Αρχές Χρηματοοικονομικής

UAF20 Χρηματοοικονομική Διοίκηση

UAF32 Διεθνής Χρηματοοικονομική

Τελικός βαθμός 6.0 ή περισσότερο στα μαθήματα που αναφέρονται
Management Information UAF12 Διοικητική Λογιστική – Κοστολόγηση

UAF21 Διοικητική Λογιστική – Λήψη απόφάσεων και Ελέγχου

 

Τελικός βαθμός 6.0 ή περισσότερο στα μαθήματα που αναφέρονται
Principles of Taxation UAF27 Φορολογική Λογιστική Ι Τελικός βαθμός 6.0 ή περισσότερο στα μαθήματα που αναφέρονται

 

Ο οργανισμός ICAEW είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός επαγγελματιών ορκωτών λογιστών – ελεγκτών, ο οποίος παρέχει τη δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης των επαγγελματικών ικανοτήτων λογιστών και ελεγκτών. Για την απόκτηση του Επαγγελματικού Τίτλου του Ορκωτού Λογιστή – Ελεγκτή, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να εξεταστούν επιτυχώς σε 15 θεματικές ενότητες.

Ο οργανισμός ICAEW, σε συνεργασία με επιλεγμένα πανεπιστήμια (partner universities) και έπειτα από αξιολόγηση των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών των τμημάτων τους, παρέχει στους φοιτητές των διαπιστευμένων τμημάτων εξαιρέσεις σε έως 8 από τις 15 θεματικές ενότητες. Το Τμήμα μας έxει εξασφαλίσει μέχρι στιγμής απαλλαγές σε 5 θεματικές ενότητες (οι οποίες αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα).

Επομένως οι απόφοιτοι του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, με τη λήψη του πτυχίου τους, έχουν το δικαίωμα να αιτηθούν και να λάβουν και τις 5 απαλλαγές που χορηγεί ο οργανισμός, καλύπτοντας ενότητες στα επίπεδα “Certificate Level” και “Professional Level”. Παράλληλα, εφόσον επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν στην εξέταση και των υπολοίπων ενοτήτων, ώστε να λάβουν την πλήρη πιστοποίηση του οργανισμού.

Η συνεργασία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου με τον παγκόσμιο οργανισμό ICAEW:

α) Διευκολύνει την πρόσβαση στη διεθνή αγορά εργασίας, καθώς ο τίτλος του οργανισμού συνιστά ένα βασικό εργαλείο διεθνούς επαγγελματικής αναγνώρισης,

β) Γίνεται αποδεκτό από όλες τις μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς, και γενικότερα από το σύνολο των επαγγελματιών της λογιστικής και ελεγκτικής, σε παγκόσμια κλίμακα,

γ) Ευθυγραμμίζεται με τον σκοπό του τμήματος να παρέχει στους φοιτητές του υψηλού επιπέδου θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες.

Το Τμήμα σε συνεργασία με τον οργανισμό ICAEW δύναται να διοργανώνει εκδηλώσεις και σεμινάρια που απευθύνονται σε όλους τους ενδιαφερόμενους φοιτητές και επαγγελματίες.

Παράλληλα οι φοιτητές του Τμήματος έχουν πρόσβαση σε μια ευρεία γκάμα πλεονεκτημάτων που προσφέρονται από τον οργανισμό ICAEW, όπως παρακολούθηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό, πρόσβαση στη διεθνή αγορά εργασίας και διασύνδεση με πολυεθνικές εταιρείες και φορείς στους κλάδους της Χρηματοοικονομικής, Λογιστικής, Ελεγκτικής και άλλους.

Decision letter

Παρουσίαση ICAEW