ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πρώτη κοινή Συνεδρίαση Συμβουλευτικής Επιτροπής και Μελών ΔΕΠ Τμήματος

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 2 Μαρτίου 2022 μέσω τηλεδιάσκεψης η 1η κοινή συνεδρίαση των μελών του Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και των μελών της Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής του Τμήματος. Η Ακαδημαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή αποτελεί θεσμοθετημένο όργανο του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και ο ρόλος της είναι συμβουλευτικός με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη του προγράμματος. Τα μέλη της Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής είναι ανώτατα και ανώτερα στελέχη από ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Πιο συγκεκριμένα, την Επιτροπή απαρτίζουν τα ακόλουθα μέλη: Αγγελόπουλος Αλέξανδρος (Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aldemar Resorts), Αλιβιζάτος Αλέξανδρος (Γενικός Διευθυντής της Redex Α.Ε., εταιρείας του Ομίλου Κοπελούζου, Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Συνδέσμου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εγκαταστάσεων-Hellenic Facility Management Association – HFMA), Καστρίτης Γεώργιος (Επικεφαλής Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Καπνοβιομηχανίας Καρέλια Α.Ε.), Κοντοστέργιος Στέφανος (Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών ΤΕΜΕΣ Α.Ε.), Κρητικός Παναγιώτης (Πρόεδρος 11ο Π.Τ. Πελοποννήσου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος), Κωνσταντινόπουλος Κωνσταντίνος (CEO Coffee Island), Σωτηρόπουλος Ζώης, PwC-Partner, Outsourcing Leader.

Με βάση το υπάρχον πρόγραμμα μαθημάτων και άλλες εκπαιδευτικές και ερευνητικές δραστηριότητες που προσφέρουμε στους φοιτητές του προγράμματος, στη διάρκεια της 1ης κοινής συνεδρίασης έγινε γόνιμη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ενώ τα μέλη της Ακαδημαϊκής Συμβουλευτικής Επιτροπής αναφέρθηκαν σε ένα πρώτο γύρο πιθανών δραστηριοτήτων ώστε το πρόγραμμα να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό και να προσφέρει εκπαίδευση αιχμής στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. Τέλος, έμφαση δόθηκε στην επιχειρηματικότητα και την περαιτέρω σύνδεση του Τμήματος με τις επιχειρήσεις και οργανισμούς της Περιφέρειας αλλά και το ευρύτερο επιχειρείν.