ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συνεχίση της πρακτικής άσκησης

Φοιτητές μέσω ΕΣΠΑ

 

Αγαπητοί/ες φοιτητές/τριες καλησπέρα σας, όσοι/ες συμμετέχουν στο Χρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα μέσω ΕΣΠΑ θα ενημερωθείτε για τα επόμενα βήματα προκειμένου να συνεχίσετε την πρακτική σας άσκηση από το γραφείο Πρακτικής Άσκησης μέσω μειλ.

 

Φοιτητές/τριες μέσω ΟΑΕΔ που η πρακτική τους άσκηση τελεί σε αναστολή

Ενόψει της επικείμενης επανέναρξης της Πρακτικής σας Άσκησης με φυσική παρουσία την Δευτέρα, 24/05/2021, σας ενημερώνουμε τα παρακάτω:

Θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την γραμματεία του Τμήματος για να λάβετε την εγκριτική απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος την οποία θα προωθήσετε ΑΜΕΣΩΣ στον Φορέα Πρακτικής Άσκησης, προκειμένου ο εργοδότης σας να υποβάλλει έγκαιρα το έντυπο (Ε3.5) στο Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ (από σήμερα έως και την Δευτέρα, 24/5).

Επειδή η πρακτικής σας άσκηση, έχει επεκταθεί χρονικά, ως προς την ημερομηνία λήξης, ο φορέας υποδοχής θα υποβάλλει στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ  το έντυπο Ε3.5. Ενιαίο Έντυπο Αναγγελίας Έναρξης/Μεταβολών Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών Φοιτητών/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ  ως προς την ημερομηνία λήξης της πρακτικής άσκησης. Σε αυτή την περίπτωση, συστήνεται α) να προστεθεί στο πεδίο «παρατηρήσεις» της χρονικής περιόδου πρακτικής άσκησης λόγω έκτακτων μέτρων COVID 19 β) να επισυναφθεί η εγκριτική απόφαση του ιδρύματος (ως προς τις νέες ημερομηνίες).

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία παρακαλείστε να απευθυνθείτε στην γραμματεία του Τμήματος στο 2721045300, κος Μπεσσής.

 

Επίσης με τις υπό στοιχεία: Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/7.5.2021 Κ.Υ.Α (Β’1866) «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και όπως τροποποιήθηκε με την Δ1α/Γ.Π.οικ.30097/14.5.2021 υποχρεούστε σε διαγνωστικό έλεγχο για νόσηση από την COVID-19, προκειμένου να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση με φυσική παρουσία.

Παρακαλώ  να μας αποστείλετε αποδεικτικό του Ε3.5 εντύπου ηλεκτρονικά, με σφραγίδα  και υπογραφή του εργοδότη στην διεύθυνση mitroo@us.uop.gr.

 

Φοιτητές/τριες μέσω ΟΑΕΔ που η πρακτική τους άσκηση υλοποιείται ήδη με τηλεργασία

 

Ενόψει της επικείμενης επανέναρξης της Πρακτικής σας Άσκησης με φυσική παρουσία την Δευτέρα, 24/05/2021, σας ενημερώνουμε ότι δεν απαιτείται κάποια μεταβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Επίσης με τις υπό στοιχεία: Δ1α/Γ.Π.οικ.28259/7.5.2021 Κ.Υ.Α (Β’1866) «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε φοιτητές, διδακτικό και λοιπό προσωπικό των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων» και όπως τροποποιήθηκε με την Δ1α/Γ.Π.οικ.30097/14.5.2021 υποχρεούστε σε διαγνωστικό έλεγχο για νόσηση από την COVID-19, προκειμένου να πραγματοποιήσετε την πρακτική σας άσκηση με φυσική παρουσία.