ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Κατατακτήριες εξετάσεις αποφοίτων ΙΕΚ

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΙΕΚ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ  ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Χρόνος κατάθεσης δικαιολογητικών

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ.  που επιθυμούν να καταταγούν στο Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής υποβάλλονται στο Τμήμα υποδοχής από  1 έως 15 Νοεμβρίου 2023.

 Δικαιολογητικά

 • Αίτηση του ενδιαφερομένου
 • Αντίγραφο Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου πέντε (5) του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων ή ισότιμου τίτλου
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

Ειδικότητες  ΙΕΚ

Ενημερώνουμε τους ενδιαφερόμενους ότι για το Ακαδημαϊκό έτος 2023-24 το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μετά από απόφαση της Συνέλευσης  Τμήματος, θα δεχθεί αποφοίτους Ι.Ε.Κ. από τις εξής ειδικότητες:

Ειδικότητες Ν. 2009/1992:

 • Διοικητικό & Οικονομικό Στέλεχος Επιχειρήσεων,
 • Ειδικός Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία,
 • Ειδικός Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου,
 • Ειδικός Τραπεζικών Εργασιών,
 • Ειδικός Φοροτεχνικού Γραφείου,
 • Ειδικός Χρηματιστηριακών Εργασιών,
 • Στέλεχος Κοστολόγησης στη Βιομηχανία-Βιοτεχνία,
 • Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών,
 • Στέλεχος Χρηματιστηριακών Εργασιών

Ειδικότητες Ν. 4186/2013:

 • Στέλεχος Διοίκησης & Οικονομίας,
 • Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου-Φοροτεχνικού Γραφείου,
 • Στέλεχος Χρηματοοικονομικών & Ασφαλιστικών Εργασιών και
 • Στέλεχος Κοστολόγησης

Χρόνος διενέργειας των εξετάσεων

Οι κατατακτήριες εξετάσεις θα διενεργηθούν κατά το διάστημα από 1 έως 20 Δεκεμβρίου 2023. Το πρόγραμμα των εξετάσεων θα ανακοινωθεί τουλάχιστον  δέκα (10) ημέρες πριν την έναρξη εξέτασης του πρώτου μαθήματος.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ  ΥΛΗ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ως μαθήματα εισαγωγής στο Τμήμα με κατατακτήριες εξετάσεις ορίζονται τα:

 1.  ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
 2. ΑΡΧΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ
 3. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Την ύλη και την βιβλιογραφία των μαθημάτων μπορείτε να την δείτε εδώ.