ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Παρουσιάσεις Πτυχιακών Εργασιών

Όσοι ενδιαφέρονται για την παρουσίαση πτυχιακής εργασίας να στείλουν ηλεκτρονικά (chrime@us.uop.gr) στη Γραμματεία του Τμήματος, το έντυπο παρουσίασης συμπληρωμένο, το οποίο υπάρχει στην ιστοσελίδα του τμήματος στην επιλογή «Σπουδές – Πτυχιακές».

Επισημαίνεται ότι οι φοιτητές πριν την αποστολή του εντύπου παρουσίασης θα πρέπει να έχουν συνεννοηθεί με τον επιβλέποντα καθηγητή τους.
Επίσης η εργασία σε ηλεκτρονική μορφή (1CD) να σταλεί ταχυδρομικά.

Μετά την παρουσίαση οι φοιτητές οφείλουν να κάνουν αίτηση ορκωμοσίας στη Γραμματεία τμήματος.

Καλές γιορτές με υγεία σε όλους και του χρόνου χωρίς μάσκες…