ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Graduate Auditors – Jump-start your Audit career at KPMG

Προσκαλούμε τους τελειόφοιτους καθώς και τους προσφάτως αποφοίτους του Τμήματος, να αιτηθούν στην παρακάτω αγγελία :

https://www.justjobs.gr/Job/advert/preview?q=IcSrPodNicJiqt9NX4O4Vw%3d%3d&AdvTitle=Graduate+Auditors+-+Jump-start+your+Audit+career+at+KPMG

Πρόθεση της εταιρείας KPMG είναι να στελεχώσει πολλαπλές, εισαγωγικές, θέσεις εργασίας νέων Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών εντός του Σεπτεμβρίου.

Στην KPMG παρέχουμε υπεύθυνη επαγγελματική καθοδήγηση στους νέους μας συναδέλφους, στους μελλοντικούς Ορκωτούς Ελεγκτές της KPMG. Υποστηρίζουμε την δια βίου εκπαίδευση τους μέσω της παροχής επαγγελματικών πιστοποιήσεων και μέσω πληθώρας δομημένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Μοιραζόμαστε απλόχερα τις προσωπικές μας εμπειρίες και τις εξειδικευμένες γνώσεις μας, με στόχο να συμβάλλουμε στη δημιουργία μιας νέας γενιάς Ελεγκτών. Μιας πλήρως ενημερωμένης και κινητοποιημένης νέας γενιάς επαγγελματιών, οι οποίοι έχουν επιλέξει υπεύθυνα και συνειδητά το επαγγελματικό μονοπάτι του Νόμιμου Ελεγκτή.