ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Πληροφορίες για Μαθητές Λυκείου

  • Σε ποιους απευθύνεται το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
  • Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ως βασική  επιλογή στο Μηχανογραφικό μου
  • Επαγγελματικές Προοπτικές Αποφοίτων
  • Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Φορέων και Παρουσία Τμήματος στον Τύπο

 

Σε ποιους απευθύνεται το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής :

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής απευθύνεται σε αποφοίτους Λυκείου που επιθυμούν να ακολουθήσουν μια επιτυχημένη καριέρα ως ανώτερο στέλεχος στην οικονομική διεύθυνση ή το λογιστήριο επιχειρήσεων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα, σε εταιρείες παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών που προσφέρουν λογιστικές-ελεγκτικές υπηρεσίες και σε μεγάλους χρηματοπιστωτικούς και χρηματοοικονομικούς οργανισμούς, όπως εμπορικές και επενδυτικές τράπεζες, χρηματιστηριακές, επενδυτικές και ασφαλιστικές εταιρείες.

Το προσφερόμενο πρόγραμμα σπουδών είναι σύγχρονο και επικαιροποιείται σε τακτά χρονικά διαστήματα μέσα από την αλληλεπίδραση του Τμήματος με φορείς και οργανώσεις της αγοράς παρακολουθώντας τις ταχύτατες εξελίξεις στο διαρκώς μεταβαλλόμενο χρηματοπιστωτικό περιβάλλον και στις διεθνείς αγορές κεφαλαίων. Στη διάρκεια των σπουδών τους, οι φοιτητές του Τμήματος θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εκδηλώσεις και διαλέξεις στις οποίες συμμετέχουν εκτός από καθηγητές Πανεπιστημίων και στελέχη επιχειρήσεων με μακρόχρονη εμπειρία. Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) διαθέτουν πλούσια διδακτική και ερευνητική εμπειρία. Τέλος, οι πτυχιούχοι έχοντας αποκτήσει τα απαραίτητα εφόδια και την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση είναι σε θέση να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερο και ανώτατο επίπεδο με την συμμετοχή τους σε Μεταπτυχιακά και Διδακτορικά προγράμματα σπουδών σε  πανεπιστήμια της ημεδαπής αλλά και του εξωτερικού.

 

Γιατί να επιλέξω το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο Μηχανογραφικό μου;

Γιατί η Λογιστική ή/και η Χρηματοοικονομική Επιστήμη με ενδιαφέρουν ως αντικείμενα ενασχόλησης

Γιατί είναι το μοναδικό Τμήμα που εξειδικεύεται στα αντικείμενα της Λογιστικής και της Χρηματοοικονομικής σε όλη την Πελοπόννησο με αξιοσημείωτη διαρκώς αυξανόμενη δυναμική.

Γιατί το Τμήμα παρέχει μεγάλη ποικιλία σύγχρονων μαθημάτων επιλογής στους τομείς της Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και σε παρεμφερή αντικείμενα όπως η Πληροφορική.

Γιατί επιθυμώ γρήγορη επαγγελματική αποκατάσταση με δυνατότητα επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.

Γιατί επιθυμώ να είμαι μέλος μιας ακαδημαϊκής κοινότητας με ικανούς, φιλικούς, προσιτούς και πρόθυμους καθηγητές να με καθοδηγήσουν.

Γιατί θέλω να αποκτήσω εφόδια και  γνώσεις που θα χρησιμοποιήσω μετά το τέλος των σπουδών μου.

Γιατί θέλω να γνωρίσω τους πιθανούς εργασιακούς χώρους  μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης.

Γιατί το Τμήμα εδρεύει σε μια σύγχρονη, με όλες τις απαραίτητες υποδομές και φιλική προς τον φοιτητή πόλη που δεν απέχει πολύ από την Αθήνα.

Γιατί με την λήψη του πτυχίου μου μπορώ να εγγραφώ στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

 

Επαγγελματικές Προοπτικές για τους Απόφοιτους – Επαγγελματικά Δικαιώματα

Οι απόφοιτοι του Τμήματος προβλέπεται ότι θα είναι εφοδιασμένοι με όλα εκείνα τα απαιτούμενα εργαλεία και κατάρτιση προκειμένου να μπορούν να εργαστούν ως:

επαγγελματίες λογιστές, φοροτεχνικοί, οικονομολόγοι, επενδυτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι επιχειρήσεων ή στελέχη δημόσιας διοίκησης ή στελέχη του ιδιωτικού και ευρύτερου χρηματοπιστωτικού τομέα.

ορκωτοί ελεγκτές-λογιστές, εσωτερικοί ελεγκτές, στελέχη σε πολυεθνικές ελεγκτικές εταιρείες, αλλά και στελέχη σε επιχειρήσεις άλλων κλάδων.

μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού στην τριτοβάθμια εκπαίδευση στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εφόσον αποκτήσουν τα πρόσθετα προσόντα που προβλέπονται, από την σχετική νομοθεσία.

καθηγητές στην Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αφού αποκτήσουν τα πρόσθετα προσόντα που προβλέπονται από την σχετική νομοθεσία.

στελέχη σε εκπαιδευτικά και ερευνητικά κέντρα, προωθώντας την έρευνα και την διδασκαλία στα γνωστικά αντικείμενα της Λογιστικής, Ελεγκτικής, Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Επιστήμης.

 

Πιστοποιήσεις Επαγγελματικών Φορέων και Παρουσία Τμήματος στον Τύπο

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, μετά από αξιολόγηση του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, προσφέρει στους αποφοίτους του, τις ακόλουθες απαλλαγές από τις εξετάσεις των ακόλουθων επαγγελματικών φορέων:
1) Διεθνής Οργανισμός ACCA: 9 απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις.
2) Διεθνής Οργανισμός ICAEW: 5 απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις.
3) Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.): 4 απαλλαγές από τις επαγγελματικές εξετάσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου όπως παρουσιάζονται σε άρθρο της εφημερίδας Καθημερινής (2/12/2022) το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμπεριλαμβάνεται ανάμεσα στα δεκαέξι (16) πανεπιστημιακά τμήματα τα οποία ήταν στην πρώτη τριάδα προτίμησης του 80% των εισακτέων τους για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Όπως επισημαίνεται τα εν λόγω Τμήματα καλύπτουν αντικείμενα σπουδών που προσφέρουν σημαντικές προοπτικές στην αγορά εργασίας και έχουν εκτοξεύσει τη ζήτηση των υποψηφίων για αυτά.
(Σύνδεσμος άρθρου: https://www.kathimerini.gr/society/562165966/perizitita-aei-me-chamiles-vaseis/)