ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ιδρυματικός Λογαριασμός

Ιδρυματικός λογαριασμός

Οι φοιτητές (προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί) που εγγράφονται στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, ενεργοποιούν τον ιδρυματικό λογαριασμό οι ίδιοι, μετά την αποστολή των δικαιολογητικών εγγραφής τους στη Γραμματεία του Τμήματοι και την ταυτοποίηση των προσωπικών στοιχείων τους από το προσωπικό της Γραμματείας.
Οι φοιτητές μεταβαίνουν στη διεύθυνση: https://studentaccount.uop.gr
Στην ανωτέρω ιστοσελίδα περιέχονται:

  • αναλυτικές οδηγίες για την ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου,
    αναλυτικές οδηγίες για να μπορούν οι ίδιοι οι φοιτητές να διαχειρίζονται το κωδικό του ιδρυματικού λογαριασμού που διαθέτουν, είτε να τον αλλάξουν είτε να ορίσουν νέο σε περίπτωση απώλειας.

Με τον ιδρυματικό λογαριασμό, οι φοιτητές μπορούν να έχουν πρόσβαση:

  • σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και
  • σε ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και

Η ενεργοποίηση του ιδρυματικού λογαριασμού, πραγματοποιείται στη διεύθυνση https://uregister.uop.gr από τον ίδιο τον φοιτητή.

Η διαχείριση κωδικού του ιδρυματικού λογαριασμού, πραγματοποιείται στην διεύθυνση: https://mypassword.uop.gr από τον ίδιο τον φοιτητή.

Φοιτητές οι οποίοι αντιμετωπίζουν οποιοδήποτε πρόβλημα στη λειτουργία του ιδρυματικού λογαριασμού τους, καλούνται να μεταβούν στη διεύθυνση https://studentaccount.uop.gr, να συμπληρώσουν και να υποβάλλουν αίτημα στην τεχνική υποστήριξη ιδρυματικού λογαριασμού φοιτητών και θα παρασχεθούν οδηγίες για την επίλυσή του, στο email που συμπληρώνουν στη φόρμα του αιτήματος.