ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Erasmus+ Πρακτική – Υποβολή Αιτήσεων

Ακολουθεί το αρχείο της σχετικής ανακοίνωσης για την υποβολή αιτήσεων για πρακτική άσκηση με Erasmus+ καθώς και το σχετικό αρχείο της αίτησης