ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΕΠΟΠΤΕΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΚΑΔ. ΕΤΟΥΣ 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο)

Καλούνται οι φοιτητές να υποβάλλουν «Αίτηση έγκρισης θέματος πτυχιακής εργασίας» στη Γραμματεία του τμήματος (e-mail: chrime@teikal.gr) μέχρι και την 21-03-2021, εφόσον συμφωνήσουν για το θέμα με τον επόπτη Καθηγητή τους.

Επισημαίνεται ότι, όποιος φοιτητής δεν κάνει την αίτηση αυτή δεν θα δικαιούται να παρουσιάσει την πτυχιακή του εργασία.

Δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ