ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ενημέρωση νεοεισαχθέντων φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022

Ανακοινώνονται στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2021-2022  (επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις  2021) τα παρακάτω:

  • Αρχικά θα πρέπει  να κάνουν τη εγγραφή τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στο σύνδεσμο:  https://eregister.it.minedu.gov.gr  κατά το διάστημα από 16-9-2021 έως 24-9-2021.
  • Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής εγγραφής τους μέσω της παραπάνω πλατφόρμας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω  δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:
  1. Εκτυπωμένη την οριστικοποιημένη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή όπου δεν υπάρχει διαβατήριο
  3. Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) από Τετάρτη 22-9-2021 έως και την  Παρασκευή   1-10-2021 στην παρακάτω διεύθυνση

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24150

Με την ένδειξη << εγγραφή νέου φοιτητή>>

Σημ. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές με την ηλεκτρονική τους εγγραφή να συμπληρώνουν και το Στατιστικό Δελτίο που τους ζητείται από την  ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή.

  • Οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για να εκδοθούν οι ηλεκτρονικοί κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και ολοκληρωθούν οι εγγραφές και μετά την αποστολή των καταστάσεων των εγγραφέντων από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ. Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις μετεγγραφών, δήλωση μαθημάτων, για την ηλεκτρονική γραμματεία, την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας(πάσο), και για την δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Εύδοξος»
  • Για την ακριβή διαδικασία λήψης των κωδικών αλλά και χορήγησης πιστοποιητικών θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα  του τμήματός  μας από την οποία οι φοιτητές θα πρέπει να  ενημερώνονται σε τακτική βάση και για άλλα διάφορα θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.
  • Διαγραφές

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας (https://www.minedu.gov.gr/news/50090-16-09-2-ilektroniki-eggrafi-epityxonton-stintritovathmia-ekpaidefsi), «μέσα από την ηλεκτρονική εφαρμογή οι επιτυχόντες, στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί από προηγούμενο έτος σε Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, θα δηλώνουν τη Σχολή ή το Τμήμα στο οποίο είναι ήδη εγγεγραμμένοι και θα αιτούνται ταυτόχρονα τη διαγραφή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή στη νέα Σχολή ή στο νέο Τμήμα».

  • Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής.