ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Έναρξη Μαθημάτων

Σας ενημερώνουμε ότι τα μαθήματα αρχίζουν στις 11 Οκτωβρίου 2021.

Παρακολουθείτε τακτικά την ιστοσελίδα του Τμήματος για ενημέρωσή σας.