ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Δικαιολογητικά Εγγραφής Νεοεισαχθέντων Φοιτητών 2020-2021

Ανακοινώνονται στους νεοεισαχθέντες φοιτητές του ακαδημαϊκού έτους 2020-2021 (επιτυχόντες με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2020) τα παρακάτω:

  • Αρχικά θα πρέπει να κάνουν τη εγγραφή τους ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ, μέσω εφαρμογής του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων στο σύνδεσμο:   https://eregister.it.minedu.gov.gr/ κατά το διάστημα από 22-9-2020 έως 29-9-2020.
  • Μετά την ηλεκτρονική εγγραφή τους μέσω της παραπάνω πλατφόρμας θα πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά προκειμένου να ολοκληρωθεί η εγγραφή τους:

 

  1. Εκτυπωμένη Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής που υποβλήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
  2. Απλό Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή όπου δεν υπάρχει διαβατήριο
  3. Μια φωτογραφία τύπου ταυτότητας

Τα δικαιολογητικά θα αποστέλλονται ταχυδρομικά ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς (courier) έως και την Δευτέρα  5-10-2020 στην παρακάτω διεύθυνση

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΛΑΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

24100

Με την ένδειξη << εγγραφή νέου φοιτητή>>

 

Σημ. Επίσης παρακαλούνται οι φοιτητές με την ηλεκτρονική τους εγγραφή να συμπληρώνουν και το Στατιστικό Δελτίο που τους ζητείται από την ίδια ηλεκτρονική εφαρμογή.

 

 

  • Οι παραπάνω ενέργειες είναι απαραίτητες για να εκδοθούν οι ηλεκτρονικοί κωδικοί πρόσβασης στις υπηρεσίες του ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ αφού ελεγχθούν τα δικαιολογητικά και ολοκληρωθούν οι εγγραφές. Οι κωδικοί χρησιμοποιούνται για τις αιτήσεις μετεγγραφών, δήλωση μαθημάτων, για την ηλεκτρονική γραμματεία, την έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας(πάσο), και για την δήλωση και παραλαβή συγγραμμάτων μέσω της διαδικτυακής εφαρμογής «Εύδοξος»
  • Για την ακριβή διαδικασία λήψης των κωδικών αλλά και χορήγησης πιστοποιητικών θα ακολουθήσουν σχετικές ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου αλλά και του τμήμαός μας από την οποία οι φοιτητές θα πρέπει να ενημερώνονται σε τακτική βάση και για άλλα διάφορα θέματα που αφορούν τις σπουδές τους.

Σε περίπτωση φοίτησης σε άλλο Τμήμα η διαγραφή θα πραγματοποιηθεί Υπηρεσιακά με βάση τη δήλωση του φοιτητή κατά την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής του. Εάν η διαγραφή έχει ζητηθεί ήδη από τον ίδιο τον φοιτητή θα πρέπει να κατατεθεί στη γραμματεία και η Βεβαίωση Διαγραφής.