ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διευκρινήσεις σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές

Σχετικά με τις δηλώσεις μαθημάτων για τους επί πτυχίω φοιτητές διευκρινίζονται τα εξής:

Α. Για τους φοιτητές που ακολουθούν το πρόγραμμα σπουδών 2019 ΤΕ(εισαγωγή από τον Σεπτέμβριο 2016 και μετά) 

  1. όσον αφορά την δήλωση του μαθήματος΄΄ Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα΄΄ υπάρχει αντιστοίχιση με το μάθημα ΄΄Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ΄΄ .

Επομένως αν έχει περαστεί το μάθημα ΄΄Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙΙ΄΄ καλύπτεται η υποχρέωση επιτυχίας του υποχρεωτικού μαθήματος ΄΄ Ενιαίο Γενικό Λογιστικό Σχέδιο – Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα΄΄  και δεν χρειάζεται να δηλωθεί.

  1. Εάν κάποιος/ α έχει περάσει περισσότερα από 2 μαθήματα των ομάδων ΥΕ1, ΥΕ2, ΥΕ3 τα επιπλέον μαθήματα μετράνε ως επιλογής π.χ. από την ομάδα ΥΕ1 αν έχει περάσει το μάθημα Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου ως υπεράριθμο υπολογίζεται ως επιλογής.

Β. Για τους φοιτητές που ακολουθούν το παλαιό πρόγραμμα σπουδών (εισαγωγή  έως και τον  Σεπτέμβριο 2015) 

-Το μάθημα ΄΄Επενδυτικά και Ασφαλιστικά Προϊόντα΄΄ δεν θα εξετασθεί στην παρούσα εξεταστική περίοδο. Οι φοιτητές που το έχουν δηλώσει μπορούν να τροποποιήσουν την δήλωσή τους επιλέγοντας, εάν το επιθυμούν, κάποιο άλλο μάθημα.