ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διευκρινήσεις για τις δηλώσεις μαθημάτων

Ενημερώνουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες του 2ου εξαμήνου ότι μπορούν να δηλώσουν μαθήματα μόνο του 2ου εξαμήνου.

Άρα μπορούν να δηλώσουν μόνο τα παρακάτω μαθήματα :

  1. Μακροοικονομική
  2. Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα
  3. Εμπορικό Δίκαιο
  4. Εισαγωγή στην Στατιστική
  5. Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διευκρινίζετε ότι και να δηλώσετε μαθήματα άλλου εξαμήνου, δεν θα μπορείτε να εξεταστείτε και να βαθμολογηθείτε σε αυτά.