ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Διακοπή πληροφοριακού συστήματος Γραμματειών – Συνέχεια εργασιών

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης σχετικά  με τη διακοπή του πληροφοριακού συστήματος των Γραμματειών και του συστήματος ηλεκτρονικής Γραμματείας (e-secretary), σας ενημερώνουμε ότι λόγω τεχνικών προβλημάτων η εταιρεία θα συνεχίσει τη διαδικασία ενοποίησης και κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας.