ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέλη ΕΔΙΠ

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Συρμαλόγλου Αδαμάντιος
Ε.ΔΙ.Π.

Συρμαλόγλου Αδαμάντιος

  • Τηλέφωνο : 27210-45256
  • Γραφείο : 156
Μπακετέα Σταυρούλα
Ε.ΔΙ.Π.

Μπακετέα Σταυρούλα

  • Τηλέφωνο : 27210-45152
  • Γραφείο : 143