ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Μέλη ΕΔΙΠ

Μέλη Ε.ΔΙ.Π.

Συρμαλόγλου Αδαμάντιος
Ε.ΔΙ.Π.

Συρμαλόγλου Αδαμάντιος

  • Τηλέφωνο: 27210-45154
  • Γραφείο: 149 (2ος όροφος - παλαιό κτήριο)
Μπακετέα Σταυρούλα
Ε.ΔΙ.Π.

Μπακετέα Σταυρούλα

  • Τηλέφωνο : 27210-45152
  • Γραφείο: 143 (2ος όροφος - παλαιό κτήριο)