ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
prof3.png

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (156)

Η κα Κυριακοπούλου Ελευθερία

είναι αρμόδια για τα παρακάτω θέματα

  • Πρακτική άσκηση φοιτητών.
  • Τήρηση πρωτοκόλλου
  • Κατατακτήριες εξετάσεις
  • Επικοινωνία με τους φοιτητές
  • Παρακολούθηση διαδικασίας προσλήψεων στο τμήμα με την κατηγορία των Διδακτόρων (ΕΣΠΑ) και του Π.Δ. 407/80.