ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
prof3.png

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΩΡΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ (156)

Η κα Ζιμπίλη Σοφία

είναι αρμόδια για τα παρακάτω θέματα

  • Ηλεκτρονική γραμματεία (βεβαιώσεις, δηλώσεις μαθημάτων, βαθμολογίες πτυχία,στατιστικά)
  • Τον έλεγχο και έγκριση της έκδοσης Δελτίου Φοιτητικού Εισιτηρίου ή Ακαδημαϊκής Ταυτότητας.
  • Καθημερινή Επικοινωνία με τους φοιτητές και διαχείριση των ηλεκτρονικών μηνυμάτων της Γραμματείας
  • Μετεγγραφές
  • Διαδικασία εκλεκτορικών
  • Πτυχιακές