ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αναβολή εξέτασης του μαθήματος “Εμπορικό Δίκαιο”

Η εξέταση του μαθήματος “Εμπορικό Δίκαιο” στις 10/9/2020 από 9:00 έως 12:00 αναβάλλεται λόγω τεχνικών προβλημάτων δικτύου. Σε νέα ανακοίνωση θα δοθεί η ημερομηνία εξέτασης του μαθήματος