ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Ανακοίνωση – Εξέταση του μαθήματος «Αναλογιστικά Μοντέλα»

Η εξέταση του μαθήματος ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΜΟΝΤΕΛΑ για την εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί με απαλλακτική εργασία. Προκειμένου να μπορέσω να σας αναθέσω ατομικές εργασίες και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία χρειαστεί, θα πρέπει να εγγραφείτε στο μάθημα μέσω της πλατφόρμας του eclass.

Επιπλέον, για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στις εξετάσεις, θα πρέπει σύμφωνα με την Ανακοίνωση του τμήματος με τίτλο “Ανακοίνωση για εξ αποστάσεως εξετάσεις”, να συμπληρώσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ το έντυπο που παρατίθεται στον ιστότοπο του τμήματος (accfin.uop.gr/?p=9674accfin).

Ο διδάσκων

Δρ Π. Τζαβάρας