ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης

Πίνακας κατάξης των φοιτητών που εγκρίνεται η εκπόνηση πρακτικής άσκησης για την περίοδο 16/11/2022-15/5/2023

ΟΡΙΣΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ). ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 16

Περισσότερα »
Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης

Προσωρινά αποτελέσματα Πρακτικής Άσκησης Χειμερινού Εξαμήνου 2022-2023 μέσω ΟΑΕΔ – Συμπληρωματική Πρόσκληση

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 (ΑΝΑΡΤΗΤΕΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ). ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΑΥΞΟΥΣΑ ΣΕΙΡΑ ΑΡΙΘΜΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Περισσότερα »
Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης

Πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης στους φοιτητές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

Το  Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου συμμετέχει με την ιδιότητα του Εταίρου στον «Όμιλο Πρακτικής Άσκησης», με Συντονιστή το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Μέσω αυτής της συνεργασίας παρέχονται πρόσθετες θέσεις πρακτικής άσκησης

Περισσότερα »
Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης

Συμπληρωματική Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης

Οι συμπληρωματικές αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΟΑΕΔ, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα γίνονται δεκτές από 18 Οκτωβρίου έως

Περισσότερα »
Ανακοινώσεις Πρακτικής Άσκησης

Πρόσκληση Πρακτικής Άσκησης στη ΔΕΗ Καλαμάτας

Η ΔΕΗ Καλαμάτας ενδιαφέρεται να απασχολήσει δύο φοιτητές μέσω Πρακτικής Άσκησης για το χειμερινό εξάμηνο. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές μπορούν να επικοινωνούν με

Περισσότερα »