ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Αλλαγή email διεύθυνσης της Γραμματείας του Τμήματος

Γνωστοποιείται ότι η ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος άλλαξε.

Πλέον μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο  e-mail: chrime@uop.gr