ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΜΕΣΩ ΟΑΕΔ

Οι αιτήσεις για πραγματοποίηση Πρακτικής Άσκησης (ΠΑ) μέσω ΟΑΕΔ, κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-23, θα γίνονται δεκτές από 01 Αυγούστου έως και 05 Σεπτεμβρίου 2022, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στη συνημμένη Πρόσκληση.
Λόγω καθυστέρησης στον καθορισμό των επιδοτούμενων θέσεων ΠΑ μέσω ΕΣΠΑ, για όσους φοιτητές επιθυμούν να εξεταστεί η πραγματοποίηση της Πρακτικής Άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, θα εκδοθεί πρόσκληση σε μεταγενέστερο χρόνο (πιθανόν εντός Σεπτεμβρίου 2022).
Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές καλούνται να εγγραφούν στο μάθημα «ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23» και να μελετήσουν τα συνημμένα δικαιολογητικά. Εκεί μπορούν να βρουν και όλα τα απαιτούμενα έγγραφα.
Παράλληλα την Παρασκευή 05/08/2022 και ώρα 10:00 θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονική συνάντηση μέσω google meet (σύνδεσμος: meet.google.com/qvx-ycxg-sfd), όπου θα συζητηθούν θέματα της Πρακτικής Άσκησης και θα λυθούν τυχόν απορίες.
Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της ΠΑ
Γιαννόπουλος Βασίλειος
Επίκουρος Καθηγητής