ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συνέδριο του PMI Greece Chapter «Decoding Project Management: A Road to Success»

Το PMI Greece Chapter σας καλεί να συμμετέχετε στο Ετήσιο Συνέδριό του με τίτλο «Decoding Project Management: A Road to Success», το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 9:30πμ με 6:30μμ.
Στα πλαίσια του μνημονίου συνεργασίας που έχει υπογράψει το Τμήμα μας με το PMI Greece Chapter, οι φοιτητές του Τμήματος δύνανται να παρακολουθήσουν το συνέδριο διαδικτυακά, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
Θα χορηγηθούν βεβαιώσεις συμμετοχής!
Λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε εδώ