ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Συμμετοχή στο διαγωνισμό “CFA Institute Research Challenge”

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου συμμετέχει από το 2019 στο διαγωνισμό “CFA Institute Research Challenge”, μετά από πρόσκληση που πραγματοποιήθηκε από το CFA Hellenic Society.

Το CFA (Chartered Financial Analyst) είναι ένας παγκοσμίως αναγνωρισμένος επαγγελματικός τίτλος στον κλάδο των χρηματοοικονομικών και κάθε χρόνο το CFA Institute διοργανώνει το “CFA Institute Research Challenge”. Το “CFA Institute Research Challenge” είναι ένας παγκόσμιος διαγωνισμός πανεπιστημίων στην «Ανάλυση Εταιρειών και Μετοχών» που διοργανώνεται από το CFA Institute σε συνεργασία με τις τοπικές ενώσεις CFA, με στόχο την ανάλυση μιας εισηγμένης εταιρείας. Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος της ομάδας των φοιτητών του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό κάθε χρόνο είναι η Επίκ. Καθηγήτρια Μαρία-Ελένη  Αγοράκη. Η ομάδα των φοιτητών αποτελείται από 3 έως 5 άτομα. Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο στάδια:

Το πρώτο στάδιο αφορά τη μελέτη και χρηματοοικονομική ανάλυση μίας εταιρείας εισηγμένης στο Χ.Α.Α. και την υποβολή γραπτής έκθεσης. Το δεύτερο στάδιο αφορά την παρουσίαση των βασικών σημείων της ανάλυσης και της επενδυτικής πρότασης.

Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στο διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το CFA Society Greece, συμμετείχαν εννέα (9) ομάδες από τα ακόλουθα οκτώ (8) ιδρύματα:

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής και Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • ALBA Graduate.

 

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 στο διαγωνισμό που διοργανώθηκε από το CFA Society Greece, συμμετείχαν εννέα (9) ομάδες από τα ακόλουθα εννέα (9) ιδρύματα:

 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων)
 • Πανεπιστήμιο Αιγαίου
 • Πανεπιστήμιο Μακεδονίας
 • Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 • Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
 • Διεθνές Πανεπιστήμιο
 • ALBA Graduate
 • Deree